Przedszkole Miejskie nr 1 w Ostrołęce

Strona Podmiotowa BIP

Rada pedagogiczna

Skład Rady Pedagogicznej:

mgr Donata Leszczyńska - dyrektor

mgr Danuta Zakrzewska - nauczyciel dyplomowany

mgr Katarzyna Anastassopoulou - nauczyciel dyplomowany, specjalista oligofrenopedagog

mgr Natalia Bartoszewicz - nauczyciel dyplomowany

mgr Alicja Bacławska - nauczyciel początkujący

mgr Agata Patyra – nauczyciel dyplomowany, specjalista oligofrenopedagaog i terapeuta pedagogiczny

mgr Elżbieta Prusaczyk - nauczyciel dyplomowany

mgr Monika Ślązak - nauczyciel kontraktowy, specjalista oligofrenopedagog

mgr Katarzyna Mierzejewska - nauczyciel dyplomowany (nauczyciel religii)