Przedszkole Miejskie nr 1 w Ostrołęce

Strona Podmiotowa BIP

Kadra

___________________________________________________________________________
Dyrektor
mgr Donata Leszczyńska
________________________________________________________________
Nauczyciele
mgr Danuta Zakrzewska - nauczyciel dyplomowany
mgr Elżbieta Prusaczyk - nauczyciel dyplomowany
mgr Katarzyna Anastassopoulou - nauczyciel dyplomowany, specjalista oligofrenopedagog
mgr Agata Patyra - nauczyciel dyplomowany, specjalista oligofrenopedagog i terapeuta pedagogiczny
mgr Natalia Bartoszewicz - nauczyciel dyplomowany
mgr Monika Szlązak - nauczyciel kontraktowy, specjalista oligofrenopedagog
mgr Alicja Bacławska - nauczyciel początkujący
mgr Katarzyna Mierzejewska - nauczyciel dyplomowany (nauczyciel religii)
___________________________________________________________________________
Personel Niepedagogiczny
Pani Urszula Rusiecka
Pani Jolanta Redzińska
Pani Agnieszka Dzięgielewska
Pani Marta Sienicka
Pani Renata Radecka
Pani Dorota Grabowska
Pani Monika Krajewska
___________________________________________________________________________